සංස්කෘතිය

Nwo යනු පාරිභෝගිකයින් සඳහා වගකීමක් සහ ආශාවක් ඇති කණ්ඩායමකි.Nwo ඉගෙනීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න, නවෝත්පාදනයට දක්ෂ වන්න, අවංකව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න, අවංකව සේවය කරන්න, ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න, සහ වේගවත්ම කාලය, හොඳම සේවාව සහ පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවල උපරිම තෘප්තිය සහතික කරන්න.

jty (2)
jty (1)