අපව අමතන්න

අප අමතන්න

අප අමතන්න

සමාගම:

Chengdu nwo trading Co., LTD.

ලිපිනය:

No.319 Qingpi Road, Wenjiang දිස්ත්‍රික්කය, Chengdu, China

දුරකථන:

Arvin: +8618081994829

කැතරින්: +8618980695400

ඇබී: +8618081994839

විද්යුත් තැපෑල:

Arvin:nwo0602@aliyun.com

කැතරින්:nwo0609@aliyun.com

ඇබී:nwo0610@aliyun.com

උදව් අවශ්යයි?

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න